Kære gæster

Under henvisning til situationen i Danmark omkring Coronavirus (covid-19) , ønsker vi selvfølgelig at udvise ansvar og respekt for de respektive myndigheder, men vi ønsker også stadig at kunne drive en sund forretning. Vi har lang liggetid, en stor kundeportefølje og et godt bagland, men alt dette kan kun fungere fortsat hvis der stadig kommer glade gæster til det vilde vesten i nær fremtid.

Virksomheder og private skal på ingen måde være bekymret om deres fremtidige arrangementer og indbetalinger. Vi ønsker derfor at udvise den samme tillid, til vores gæster som de viser os. Derfor bekræfter vi hermed officielt at vi lemper vores forretningsbetingelser jævnfør diverse pargraffer. Som beskrevet lemper vi betingelserne i pargraf 13 til 15 beskrevet nedefor, og hele jeres indbetalte arrangement beløb er at betragte som et til gode bevis og i mister ikke nogle penge eller arrangement. Arrangement og beløb kan også viderebringes til 3.part.

13. Aflysning af arrangement – Kunde
Aflyses et kontraktligt indgået arrangement af kunden, er der følgende aflysningsbetingelser: Indtil 22 dage før arrangementets afholdelse faktureres kunden 50 % af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Senere end 21 dage før arrangementets afholdelse faktureres kunden 100 % af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Disse betingelser fremgår af kontrakten.

13a. Flytning af arrangement til anden dato – Kunde
I visse tilfælde kan der dog indgås aftale mellem Bournonvilles Wild West og kunden om at et arrangement kan flyttes til et andet tidspunkt end den i kontrakten anførte dato.

Indtil 22 dage før arrangementets oprindelige afholdelse, tillægges slutfaktura et flyttetillæg på 20 % af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Senere end 21 dage før arrangementets oprindelige afholdelse, tillægges slutfaktura et flyttetillæg på 50 % af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Ved indgåelse af aftale om flytning af et arrangement, udfærdiges en tillægskontrakt.
Indbetalt rate 1 faktura tilbagebetales ikke.

14. Aflysning af arrangement – Bournonvilles Wild West
Aflyses et kontraktligt arrangement af Bournonvilles Wild West, tilbagebetales det af kunden til enhver tid indbetalte beløb (med undtagelse af force majeure)

15. Force Majeure
Strejke, lockout, ildløs, epidemi, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og uforudsigelige omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger Bournonvilles Wild West til hel eller delvis aflysning af et arrangement uden erstatningspligt fra nogen af parterne. Evt. indbetalte beløb tilbagebetales ikke, men kunden kan i fællesskab med Bournonvilles Wild West aftale en ny dato for arrangementets afholdelse uden tillæg af flyttetillæg.